Anhuking

Myndighetene stiller krav til at anhukere/signalmenn har dokumentert opplæring for å kunne utføre dette på en trygg og sikker måte. Kursdeltakeren får økt kunnskap om stropping, anhuking og signalgiving, samt bevisstgjøring av sikkerhetstiltak.