Varme arbeider

Kurset skal bidra til å gi den som utfører varme arbeid nødvendige kunnskaper, ferdigheter og holdninger til sikker utførelse. Alle som benytter maskiner eller utstyr som genererer gnister og varme som kan føre til brann, er pålagt å ha varme arbeid kurs.