Anhuking

/
Anhuking

Myndighetene stiller krav til at anhukere/signalmenn har dokumentert opplæring for å kunne utføre dette på en trygg og sikker måte. Kursdeltakeren får økt kunnskap om stropping, anhuking og signalgiving, samt bevisstgjøring av sikkerhetstiltak.

Vi gjennomfører også kurs på M1 Doser, M3 Veghøvel og M5 Gravelaster. Ta gjerne kontakt for mer informasjon om disse kursene.