Opplæringsmoduler

/
Opplæringsmoduler

Samordningsrådet har utarbeidet utfyllende normative bransjekrav for sertifisert sikkerhetsopplæring etter Forskrift om utførelse av arbeid. Forskriften med veiledning stiller funksjonskrav og i dokumentene som ligger på denne siden er disse kravene utdypet etter mandat fra Direktoratet for Arbeidstilsynet.

Sertifiseringsorgan utpekt av Direktoratet for arbeidstilsynet sertifiserer opplæringsvirksomheter etter Samordningsrådets bransjekrav for opplæringsvirksomheter:

Modul 1.1 Modul 2.1 Modul 2.2 Modul 3.1 Modul 3.2 Modul 4.1 Modul 4.2 Modul 2.3 Modul 2.4 Modul 2.5 Modul 2.6 Modul 2.7 Modul 2.8 Modul 2.9 Modul 3.4 Modul 3.5 Modul 3.6 Modul 3.7 Modul 3.8 Modul 4.4 Modul 4.5 Modul 4.6 Modul 4.7 Modul 4.8 Modul 4.9