Fallsikring

Økt kunnskap om riktig og sikker bruk av fallsikringsutstyr gir høyere fortjeneste for din bedrift og skaper en trygger arbeidsplass. Skal du utføre arbeid i høyden er sikring mot fall en nødvendighet. Fallsikringskurs er pålagt for alle som skal arbeide i høyden.