Varme arbeider

/
Varme arbeider

Kurset skal bidra til å gi den som utfører varme arbeid nødvendige kunnskaper, ferdigheter og holdninger til sikker utførelse. Alle som benytter maskiner eller utstyr som genererer gnister og varme som kan føre til brann, er pålagt å ha varme arbeid kurs.

Vi gjennomfører også kurs på M1 Doser, M3 Veghøvel og M5 Gravelaster. Ta gjerne kontakt for mer informasjon om disse kursene.