HMS Modul 1.1

/
HMS
/
HMS Modul 1.1
Dokumentert opplæring

Bestillingsnummer 701 og 703 i henhold til forskrift 1357.

Målsettingen med opplæringen er å gi personer som skal brukearbeidsutstyr nevnt i 701 «Forskrift om organsering, ledelse og medvirkning«og 703 «Forskrift om utførelse av arbeid« en grunnleggende innføring i sikker bruk av arbeidsutstyr.

Kursinnhold

  • Innledning
  • Lover og forskrifter
  • Arbeids, ansvar og konsekvenser
  • Ytre miljø
  • Sikkerhetsbestemmelser for bruk av arbeidsutstyr
  • Farlig gods
  • Merkeing og håndtering
  • Skriftlig eksamen

Målgruppe

Personer som skal bruke arbeidsutstyr som nevnt i bestillingsnummer 701 og 703.

Målsetning

Målsettingen med opplæringen er å gi personer som skal brukearbeidsutstyr nevnt i 701 «Forskrift om organsering, ledelse og medvirkning«og 703 «Forskrift om utførelse av arbeid« en grunnleggende innføring i sikker bruk av arbeidsutstyr.

Forkunnskaper

Vi tar forbehold om at det må være minimum 5stk påmeldte til kurs for gjennomføring, men vi kan også skreddersy kursene for bedrifter ved behov på forespørsel.

Varighet

8 timer

Eksamen

Skriftlig eksamen

Kurs innen 

HMS