Klasse C – Bilmontert personløfter

/
Personløfter
/
Klasse C – Bilmontert personløfter
Dokumentert opplæring

Norske myndigheter stiller krav til at arbeidstakere som bruker lift (personløfter) kan dokumentere praktisk og teoretisk opplæring i bruken av disse. Arbeidsgiver er ansvarlig for at arbeidstakene har den nødvendige opplæring. («Forskrift om utførelse av arbeid» nr. 1357 – bestillingsnummer 703, § 10-2 Krav om dokumentert sikkerhetsopplæring ved bruk av arbeidsutstyr.) Kurset gir en grunnleggende teoretisk og praktisk innføring i sikker bruk av lift (personløfter).  

Kursinnhold

 • Oppbygging 
 • Betjening
 • Brukeregenskaper
 • Bruksområder
 • Vedlikehold og kontroll
 • Sikker bruk og betjening
 • Klasseinndeling A-B-C
 • Uhell og ulykker
 • Lover og forskrifter

Målgruppe

Alle som skal betjene personløfter i sitt arbeid. 

Målsetning

 • Økt kunnskap om sikker bruk av personløfter.
 • Skape en bevisst holdning til de farene som kan oppstå, og hvordan disse kan unngås. 
 • Bidra til å legge forholdene til rette for en trygg arbeidsplass. 

Forkunnskaper

Vi tar forbehold om at det må være minimum 5stk påmeldte til kurs for gjennomføring, men vi kan også skreddersy kursene for bedrifter ved behov på forespørsel.

Varighet

 • Teori: 5 timer
 • Praksis: 3 timer 

Eksamen

 • Teoretisk eksamen
 • Praktisk øvelse

Kompetansebevis blir utstedt til deltakerne for å oppfylle lovens krav til dokumentasjon. Utstedes av Sentralregisteret for Sikkerhetsopplæring (SFS).