Stropping, anhuking og signalgiving

/
Fallsikring
/
Stropping, anhuking og signalgiving
Dokumentert opplæring

Bestillingsnummer 701 og 703 i henhold til forskrift 1357. Forskriften stiller krav til at bruker av arbeidsutstyr har nødvendig opplæring,øvelse og instruksjon i sikker bruk, samt at de får opplæring i å forebygge defarene som bruken kan medføre.

Kursinnhold

  • Relevante forskrifter
  • Oppbygging, merking, kontroll og kassering av løfteredskap
  • Sikkerhetsteori for sikker bruk av løfteredskaper

Målgruppe

Alle som bistår kranfører med stropping, anhuking og signalgiving.

Målsetning

  • Økt kunnskap om stropping, anhuking og signalgiving.
  • Sikker bruk, kontroll og oppbevaring av løfteredskaper.
  • Skape en bevisst holdning til de farene som kan oppstå, og hvordan disse kan unngås.
  • Bidra med å legge forholdene til rette for en trygg arbeidsplass.

Forkunnskaper

Vedlegg
No items found.
Vi tar forbehold om at det må være minimum 5stk påmeldte til kurs for gjennomføring, men vi kan også skreddersy kursene for bedrifter ved behov på forespørsel.

Varighet

  • Teori: 5,5 timer
  • Praksis: 2-3 timer

Eksamen