T1 - Lavtløftende plukk/palletruck

Med permanent platform t.o.m 10 tonn
/
Truck
/
T1 - Lavtløftende plukk/palletruck
Sertifisert opplæring

Bestillingsnummer 701 og 703 i henhold til forskrift 1357. Forskriften stiller krav til at bruker av arbeidsutstyr har nødvendig opplæring, øvelse og instruksjon i sikker bruk, samt at de får opplæring i å forebygge de farene som bruken kan medføre.

Kursinnhold

 • Lover og forskrifter
 • Arbeidsmiljø, ansvar og konsekvenser
 • Ytre miljø– Sikkerhetsbestemmelser
 • Trucktyper med tilleggsutstyr- og deres bruksområde
 • Truckulykker
 • Truckens konstruksjon og virkemåte
 • Funksjon og virkemåte for hovedkomponentene
 • Kontroll- og rapportering
 • Stabilitet
 • Godshåndtering og forståelse av lastediagram
 • Bruks- og sikkerhetsbestemmelser
 • Bruksområder og betjening
 • Kjøreteknikk

I denne bedriftsinterne kurspakken inngår Modul 1.1 – Fellesteori (8 timer), Modul 2.2 – Fagdel med teori og prøve (14 timer) og Modul 3.2 – Grunnleggende praksis (6 timer).

Målgruppe

Målsetning

Hensikten med opplæringen er å gi truckføreren en god teoretisk og praktisk grunnopplæring i sikker bruk av trucker, slik at uhell og ulykker i forbindelse med truckkjøring unngås. Opplæringen skal gi kandidaten praktisk forståelse for prinsippene for truckens konstruksjon, virkemåte, kjøremåte, lastdiagram og sikkerhetsutstyr. Grunnopplæringen skal også omfatte viktige kontrollpunkter på trucker.

Forkunnskaper

Kjøreinstruks

Oppbygging, konstruksjon og virkemåte. Vedlikehold, kontroll, riktig og sikker bruk. Praktisk bruk.

Vi tar forbehold om at det må være minimum 5stk påmeldte til kurs for gjennomføring, men vi kan også skreddersy kursene for bedrifter ved behov på forespørsel.

Varighet

 • Teori: 22 timer
 • Praksis: 6 timer
 • Bedriftsopplæring: 20 timer

eller

 • Opplæringsvirksomhet: 14 timer

Eksamen

2 skriftlige teoretiske prøver på 1 time hver.

Etter bestått avsluttende teoretisk eksamen og praktisk oppkjøring, utstedes kompetansebevis av Sentralregisteret for sikkerhetsopplæring.